Make your own free website on Tripod.com

KIAS

Home

Pengenalan | Sejarah Penubuhan | Objektif KIAS | Program Pengajian | Kelayakan Masuk | Lokasi KIAS | Kemudahan-kemudahan | Yuran | Hubungi Kami
Program Pengajian

Pada masa ini KIAS menawarkan pengajian peringkat Diploma dalam tiga program pengajian Islam iaitu :-
- Diploma Pengajian Usuluddin
- Diploma Pengajian Syariah
- Diploma Pengajian Dakwah & Qiadah

Diploma ini mengambil masa selama 3 tahun atau 6 semester

Pembiayaan pengajian dalam bentuk pinjaman akan diuruskan oleh KIAS bagi pelajar-pelajar yang layak.

December 1999 Newsletter
Here we might list the contents of this past issue of the newsletter, or highlight a significant article or interview it contains.

Peluang Pengajian

Pelajar yang berjaya akan berpeluang melanjutkan pelajaran selama 2 tahun di Universiti Al-Azhar, Mesir untuk mendapatkan Ijazah Sarjana Muda