Make your own free website on Tripod.com

Selamat Datang Ke Laman Web KIAS
Objektif KIAS

Home

Pengenalan
Sejarah Penubuhan
Lokasi KIAS
Objektif KIAS
Struktur Korporat
Carta Organisasi
Bahagian Perkhidmatan Korporat
Bahagian Akademik
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Kakitangan Khidmat Sokongan
Program Pengajian
Pinjaman
Yuran Pengajian
Kemudahan
Kelayakan Masuk
Borang Maklumat Rumah Sewa
Borang Permohonan
Tawaran Kemasukan
Hubungi Kami

Diamonds 2

Mendidik dan membentuk generasi muslim agar menjadi
insan yang bertaqwa melalui satu cara pendidikan
yang berteraskan Tauhid bagi melahirkan generasi
profesional yang berilmu, bertaqwa dan berbudaya mulia
untuk menghadapi cabaran semasa.

Open Book, Spinning

Melahirkan para cendiakawan muslim
yang seimbang dari segi rohani dan jasmani

Blue Book, Turning

Menyediakan dan memberi peluang kepada lepasan STU
supaya dapat melanjutkan pelajaran ke pringkat yang lebih tinggi.

Copyright 2002 KIAS Inc. All rights reserved.