Make your own free website on Tripod.com

Selamat Datang Ke Laman Web KIAS
Program Pengajian

Home

Pengenalan
Sejarah Penubuhan
Lokasi KIAS
Objektif KIAS
Struktur Korporat
Carta Organisasi
Bahagian Perkhidmatan Korporat
Bahagian Akademik
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Kakitangan Khidmat Sokongan
Program Pengajian
Pinjaman
Yuran Pengajian
Kemudahan
Kelayakan Masuk
Borang Maklumat Rumah Sewa
Borang Permohonan
Tawaran Kemasukan
Hubungi Kami

Large Marble 1

Pada masa ini KIAS menawarkan kursus-kursus pengajian seperti berikut :-

Peringkat Ijazah Sarjana Muda
(Program berkembar dengan Universiti Al-Azhar, Mesir)

Sarjana Muda Al Syariah
Sarjana Muda Usuluddin

Jangkamasa Kursus adalah 2 tahun di KIAS dan 2 tahun di Universiti Al-Azhar, Mesir.


Peringkat Diploma

Diploma Pengajian Usuluddin
Diploma Pengajian Al-Syariah
Diploma Pengajian Al-Dakwah Wal Qiadah

Jangkamasa Kursus ialah 3 tahun atau 6 semester

Large Marble 1

Copyright 2002 KIAS Inc. All rights reserved.